Name:
Location: Pune, Maharashtra, India

1.03.2020

एक प्रश्न


अ :
मला एक प्रश्न पडलाय.
देव म्हणजे काय?
देव असतो का?
मला तर वाटत देव नसतो. कारण जर भूत नसत तर देव पण नसणार.
पण काही जण म्हणतात की देव आकाशात उंचावर असतो. पण मग इतके अंतराळवीर अगदी चंद्रापर्यंत जाऊन आले, त्यांना तर दिसायला पाहिजे होता ना.  तो नाही दिसला म्हणजे नसणार.
काही जण अस ही म्हणतात की देव म्हणजे चांगली माणसं. म्हणजे परत माणूस च ना.आ  :

देव असतो. आपल्या आजूबाजूला एक शक्ती असते, ती दिसत नसली तरी त्याच अस्तित्व आपल्याला जाणवतं. 
त्यामुळे देव असतोच.
फक्त दिसत नाही म्हणजे ती गोष्ट नसतेच अशातला भाग नाही.
आता हवेचच बघ ना, हवा कुठे दिसते आपल्याला?

अ :
पण हवा "फील" होते ना. देव कुठे "फील" होतो? मग नक्की उत्तर काय आहे माझ्या प्रश्नाच ?


देव आहे का नाही हा प्रश्न अनादी काळापासून मानवाला पडलाय. त्यावर चालू असलेल्या एखाद्या गहन चर्चेतला भाग मी वर लिहिलाय असं तुम्हाला वाटत असेल तर तस काही नाहीये. हा अवघड उत्तर असलेला प्रश्न पडलाय वय वर्ष ७ असलेल्या एका मुलाला. मागच्या पिढीला याच वयात पडणारे प्रश्न लक्षात घेता नुसता प्रश्नच नाही तर विचार करायची पद्धत  फारच प्रगल्भ वगैरे आहे. हल्लीची मूल  फार लवकर मोठा विचार करायला लागली आहेत कि काय? यालाच उत्क्रान्ती म्हणायचं का?

हा संवाद असाच बराच वेळ चालू राहिला असता पण त्यातून एका मोकळ्या मनावर एका विचाराचा शिक्का मारला गेला असता. म्हणून "ब" म्हणजे मी खालील पवित्रा घेतला, बरोबर केल का मी?

ब :
बर  एक काम कर, तुझा प्रश्न एकदम बरोबर आहे.
या प्रश्नाच उत्तर आम्ही देऊ पण ते १०० टक्के बरोबर असेलच असं नाही.
त्यामुळे तू या  प्रश्नाच उत्तर मिळेपर्यंत तुझा  शोध चालू ठेव आणि जस जस तुला उत्तर मिळत जाईल तेव्हा आम्हालाही  सांगत रहा.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home